NVIS med gjengen fra LA4C kurset

Flott initiativ fra Lars (LB5IJ) og Knut (LA9RY) – og gøy å teste NVIS over litt større avstander en det vi gjør med LA1T. I tillegg til Lars, Knut og undertegnede deltok også Kim (LB5ZJ) og Oddvin (LB5OJ). 3 på Vestlandet og to på Østlandet. Hadde det ikke vært for de fantastisk gode forholdene på 80m (som medførte at vi hørte minst en russer og to italienere på en hvilken som helst frekvens), hadde kommunikasjonen antagelig vært upåklagelig. Men forholdene tatt i betraktning synes jeg det gikk veldig fint. Vi gjør et nytt forsøk neste mandag klokken 21:00 på 3680kHz LSB. Navn på blokken ble:

  • Lars, LB5IJ – S:5/9, R:5/9+10
  • Knut, LA9RY – S:5/4, R:5/9
  • Kim, LB5ZJ – S:4/7, R:5/9+
  • Oddvin, LB5OJ – ingen rapport utvekslet