Introduksjon til POTA og SOTA

Norwegian only: Presentasjon med introduksjon til POTA og SOTA

https://lb5jj.no/pub/introduksjon-til-pota-og-sota/